Czy Twoim zdaniem tutejsza komunikacja publiczna zaspakaja potrzeby mieszkańców Plewisk?

XV edycja „Niedzieli w Muzeum” w Szreniawie

W niedzielę 16 lipca odbędzie się  XV edycja  „Niedzieli w Muzeum”, imprezy plenerowej o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym organizowanej we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, w szczególności z Wydziałem Prewencji.

Od początku impreza odbywa się pod hasłem: Bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą, co niejako determinuje główne cele i założenia imprezy. Muzeum pomaga i staje się w tym dniu propagatorem idei bezpieczeństwa: od zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa przy pracach rolniczych do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscach pracy i wypoczynku. W sposób szczególny impreza adresowana jest do dzieci i młodzieży. Świadczą o tym liczne stanowiska i pogadanki, odbywające się podczas imprezy, dotyczące wypoczynku nad wodą czy zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami. W tym dniu wyjaśniamy i demonstrujemy udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, a Państwowa Inspekcja Pracy na specjalnie przygotowanym stanowisku udziela porad w zakresie BHP wszystkim zainteresowanym. Na imprezę składa się prezentacja pracy wielkopolskiej policji, prezentacja Muzeum i jego dorobku, a także różnego rodzaju wielkopolskich spółdzielni. Bezpieczeństwo nie dotyczy tylko ludzi, ale w przypadku Muzeum także jego zbiorów. Od 2012 roku poszerzono zakres tematyczny imprezy o spółdzielczość z powodu obchodzonego w tym czasie Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.

Będą też prezentowane osiągnięcia muzeum w zakresie przywracania sprawności technicznej zabytkowym pojazdom i silnikom wykorzystywanym w rolnictwie. Do tradycji imprezy należy już kwesta na rzecz PCK oraz akcja zbiórki krwi na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. W czasie imprezy po raz kolejny zostaną przeprowadzone pokazy psów i koni służących w wielkopolskiej policji, które cieszą się od lat niesłabnącym zainteresowaniem zwiedzających. Tradycyjnie zostanie także uruchomiony labirynt kukurydziany. Na imprezie nie zabraknie również typowo rekreacyjnych punktów w postaci wyznaczonych miejsc piknikowych, stoisk gastronomicznych oraz handlowych.

 

 źródło:muzeum-szreniawa.pl

Komentarze

 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.