Czy polskim nauczycielom należą się podwyżki?

Wybory sołtysa w Plewiskach

12 lutego o godz. 18.00 rozpocznie się coroczne zebranie w Plewiskach. Podobnie, jak w latach ubiegłych na miejsce spotkania wyznaczono DK Remiza (ul. Grunwaldzka 565).
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Plewisk do aktywnego uczestnictwa w zebraniu.. Ze strony Gminy swój udział potwierdzili przedstawiciele władzy samorządowej, Policji oraz Straży Gminnej.
Zebranie jest świetną okazją do rozmowy o codziennych problemach, o potrzebach mieszkańców naszej miejscowości, czy też o  planowanych inwestycjach.
Im więcej osób pojawi się na zebraniu, tym większa będzie szansa na pozytywne załatwienie palących spraw. Mamy nadzieję, że lutowe spotkanie będzie liczniej reprezentowane przez mieszkańców w stosunku do lat poprzednich.

Komentarze

 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.