Info
Jak oceniasz zagrożenie zarażenia się koronawirusem

PSZOK w Plewiskach znów otwarty

Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" informuje, że od dnia 20 kwietnia 2020r. wznawiają swoją działalność Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 
Wszystkie PSZOK otwarte będą w dniach i godzinach jakie obowiązywały przed decyzją o ich czasowym zamknięciu.
 
WAŻNE!
 
W trakcie oddawania odpadów w PSZOK należy zachować środki ostrożności obowiązujące na terenach publicznych w całym kraju (maseczki, rękawiczki i zachowanie odległości).
 
PAMIĘTAJ !
 
PSZOK na terenie gminy Komorniki usytuowany jest w Plewiskach, przy ul. Kolejowej (za Herbapolem) i jest czynny w następujące dni tygodnia:
 
poniedziałek 15.00 – 18.00
wtorek 15.00 – 18.00
środa 9.00 – 12.00
czwartek 15.00 – 18.00
piątek 15.00 – 18.00
sobota 10.00 – 14.00
W PSZOK przyjmowane są następujące odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych typu: ogródki działkowe i domki letniskowe zgodnie z obowiązującym Regulaminem:
 
odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie)
przeterminowane leki
chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin)
zużyte baterie, akumulatory
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
meble i inne odpady wielkogabarytowe
odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) [ 100 kg na rok od mieszkańca ].
zużyte opony – [ 4 sztuki rocznie od mieszkańca ].
komorniki.pl

Komentarze

 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.