Czy Twoim zdaniem tutejsza komunikacja publiczna zaspakaja potrzeby mieszkańców Plewisk?

Pierwszy Targ Komornicki

W dniach 20-21 maja, . w godz. 10.00-16.00, na terenie parkingu przy Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie odbędzie się Pierwszy Targ Komornicki. Powtórkę zaplanowano na 17-18 czerwca

Pomysłodawcami i organizatorami  tej imprezy są: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie , Wielkopolska Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Szreniawie oraz  Lokalna Grupa Działania Progres z Komornik.

Odwiedzający Targ Komornicki będą mieli możliwość zakupu  wysokiej jakości produktów regionalnych. Wystawiać się będą laureaci Gal Produktu Regionalnego, Tradycyjnego i Lokalnego. Będą znani producenci żywności regionalnej i ekologicznej z całego kraju.

Wystawcy mogą zgłaszać się  do 19.maja: mailowo: dwharasimowicz@tlen.pl lub telefonicznie 602 677 734.

Dla konsumentów wstęp na Targ Komornicki będzie bezpłatny.

Komentarze

 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.