Info
Jak oceniasz zagrożenie zarażenia się koronawirusem

Nadal bez porozumienia na linii Rząd-Nauczyciele

W związku z aktualną sytuacją wójt Jan Broda informuje:
 
Szanowni Państwo!
 
W związku z zapowiadaną od 8 kwietnia przez środowiska nauczycielskie ogólnopolską akcją protestacyjną informuję:
 
Z referendów strajkowych przeprowadzonych w placówkach na terenie naszej gminy wiemy, że pracownicy 9 z 10 placówek przystąpią do akcji protestacyjnej, która ma się rozpocząć 8 kwietnia. W placówkach tych nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, ani opiekuńcze. (Decyzję o przyłączeniu się do strajku podjęły wszystkie szkoły oraz przedszkola oprócz Przedszkola Zielony Zakątek w Plewiskach).
 
O ile Ministerstwo Edukacji nie podejmie kroków zmierzających do załagodzenia sporu, tym samym osiągając porozumienie z nauczycielami, strajk ma trwać do odwołania.
 
W tym czasie naszym priorytetem jest sprawne przeprowadzenie egzaminów: ósmoklasisty i gimnazjalnego. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół, którzy są ostrożni w ocenie szans ich organizacji. Podejmujemy jednak wysiłki, by uczniowie mogli przystąpić do egzaminów zgodnie z kalendarzem szkolnym. Aby było to możliwe, konieczna jest także zmiana przepisów prawnych, która da podstawę do powołania do komisji egzaminacyjnych, oprócz nauczycieli z gminnych szkół, innych uprawnionych osób. Czekamy na stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie. Dyrektorzy przygotowują listy potencjalnych członków komisji. Jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, kluczową kwestią będzie pozyskanie takich osób.
 
Informuję także, że rodzice dzieci w wieku do lat 8 mogą otrzymać zaświadczenie od dyrektora szkoły/przedszkola o tym, że placówka prowadzi akcję strajkową. Upoważni ono do dni wolnych z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły.
 
Podstawa prawa: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 poz. 1368 ze zm.) i § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1632).
 
Podejmujemy starania o zapewnienie opieki dzieciom, które będą najpilniej jej potrzebowały w tym trudnym czasie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, dlatego liczę, że organizacje związkowe i strona rządowa wypracują porozumienie, które oszczędzi chaosu w naszych szkołach.
 
Z poważaniem
 
Jan Broda
Wójt Gminy Komorniki
 
Źródło:komorniki.pl

Komentarze

monk

2019-04-06

najpierw niech nauczyciele uczą w klasie 8 nie było 32 godz. polskiego a za tydzień egzamin i to dla dobra dzieci wstyd
tom

2019-04-05

@Plewiszczak to nie chodzi o nauczycieli tylko o program jakiego muszą uczyć.
tom

2019-04-05

bo taka jest idea. Rządowi nie jest na rękę edukowanie obywateli. Obywatel ma słuchać co mu władza każe a nie się edukować.
 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.