Info
Jak oceniasz zagrożenie zarażenia się koronawirusem

Historia wsi

Pierwszymi osadnikami na terenie obecnych Plewisk były społeczności mezolityczne, zajmujące się łowiectwem i zbieractwem. W 2002 r. w okolicy, podczas prac archeologicznych, odkryto siekierki kamienne z młodszej epoki kamienia. Natrafiono też na neolityczne osady z II połowy 4 tysiąclecia p.n.e. i na cmentarzysko szkieletowe z 3 tysiąclecia p.n.e. Odsłonięto też ślady po słupach budynków naziemnych, jamy gospodarcze, paleniska i piece. Pozyskano liczną ceramikę.


Pierwszą wzmiankę o dzisiejszych Plewiskach można znaleźć w dokumencie księcia wielkopolskiego Władysława Odonica z 1237 r. Akt lokacyjny wsi Plewyscze ( tak brzmiała pierwotna nazwa Plewisk ) nadał 18.10.1335 r. biskup poznański Jan Łodzia zwany również Janem z Kępy. Wieś została przekazana do zasiedlenia na prawie niemieckim Pawłowi i Michałowi, pierwszym sołtysom Plewisk. Polegało to na wyznaczeniu ścisłych granic gruntów, przeprowadzeniu regularnego podziału pól, tworzeniu wsi o zwartej zabudowie. Była to typowa osada służebna.


W XVII wieku potop szwedzki spustoszył okolice Poznania. Wiele wsi, w tym Plewiska, zostały splądrowane przez przechodzące wojska, wiele gospodarstw zostało zrujnowanych i opuszczonych przez mieszkańców.


W XVIII wieku Plewiska należały do klucza komornickiego i w dalszym ciągu były własnością Kościoła.
W latach 1719 – 1753 na tutejsze ziemie sprowadzono osadników przybyłych z okolic Bambergu, w celu zasiedlenia opuszczonych gospodarstw, które zostały zniszczone podczas III wojny północnej i szalejącej epidemii cholery. Osadnicy z Bambergu ulegali szybkiej polonizacji. Sprzyjała temu wspólna wiara katolicka oraz częste małżeństwa mieszane. Ślady pobytu Bambrów na tutejszych ziemiach są widoczne do dzisiaj. Świadczą o tym niektóre nazwiska mieszkańców Plewisk i os. Kwiatowego ( dawniej też Plewiska )


W 1793 r. Plewiska zostały zajęte przez Prusy, które rozpoczęły osadzanie osadników niemieckich. Większość dóbr kościelnych, w tym klucz komornicki, zostało poddanych sekularyzacji (zostało przejętych przez pruski rząd) i stało się odtąd dominiami państwowymi.


W latach 20-stych XIX w Plewiska nabyła rodzina Freudenreichów z Poznania. W połowie XIX w. wybudowano dworek z zabudową folwarczną oraz parkiem w stylu angielskim.


W 1842 r. w Plewiskach znajdowało się 29 domostw. W 1866 roku szalała tutaj kolejna epidemia cholery.
Po zakończeniu wojny Plewiska stały się prężną wsią rolniczą. Część majątku rodziny Freudenreichów skarb państwa przekazał Państwowemu Instytutowi Naukowemu Leczniczych Surowców Roślinnych (obecnie Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich), a na początku lat sześćdziesiątych kolejna część majątku w postaci gruntów została przejęta przez Herbapol. Na przełomie lat 70 / 80 Plewiska utraciły typowo rolniczy charakter na rzecz rozwijającego się handlu i wszelkiego rodzaju rzemiosła. Dynamicznie rosła też liczba mieszkańców zatrudniających się w Poznaniu. W 1987 r. północna część Plewisk została włączona do Poznania. „Południe” od połowy lat 90-tych również przekształcało się z typowej wsi w ośrodek miejski. Dzisiaj prawie całkowicie zniknęły pola i gospodarstwa rolne. Ich miejsce zajęła nowoczesna infrastruktura typowo miejska (nowe ulice, osiedla mieszkaniowe w niskiej zabudowie, Nowy Rynek, sieć sklepów, stadion sportowy itd.). Działa tu również ponad 300 firm w praktycznie wszystkich branżach. Obecnie w Plewiskach mieszka (zameldowanych jest) ok. 10 tys. ludzi, z czego większość pochodzi z Poznania. Ten dynamiczny rozwój jest m.in. efektem bardzo dobrej lokalizacji tej miejscowości. Z jednej strony do autostrady A2 są zaledwie 2 km, a z drugiej strony do ścisłego centrum Poznania 8 km. To uczyniło wieś miejscem atrakcyjnym i pożądanym przez ludzi i biznes.

 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.