Info
Jak oceniasz zagrożenie zarażenia się koronawirusem

Gmina Komorniki nie przekaże Poczcie Polskiej danych osobowych mieszkańców

W nocy dotarł do Urzędu Gminy Komorniki wniosek Poczty Polskiej o przekazanie danych ze spisu wyborców. Na ich podstawie ma ona przygotowywać korespondencyjne wybory. Poczta powołuje się na zapisy ustawy, nad którą parlament wciąż pracuje. Gmina Komorniki stoi na stanowisku, że Kodeks wyborczy ani żadna inna ustawa nie przewidują w wyborach udziału Poczty Polskiej. Danych nie przekaże.
 
Pismo, które wpłynęło do Urzędu Gminy Komorniki, a także do innych samorządów, zawiera zestawienie danych, jakie trzeba byłoby przekazać Poczcie Polskiej, w tym PESEL, personalia, dokładny adres zamieszkania. Tymczasem Związek Miast Polskich wysłał wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego analizę prawną, z której wynika, że żaden obowiązujący akt normatywny nie przewiduje głosowania korespondencyjnego.
 
Poczta Polska powołuje się na wykonywanie obowiązku nałożonego przez organy administracji rządowej (w tym premiera). Związek Miast Polskich sugeruje samorządom wezwanie jej do okazania dokumentu nakładającego taki obowiązek. Gmina Komorniki zamierza stosować się do sugestii Związku. Poza tym sprawa jest przedmiotem analizy przez kancelarię obsługującą ją z zakresu RODO.
 
 
Nowiny Komornickie
 

Komentarze

Zbigniew Bagieński

2020-04-23

w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych nie zgadzam się na przekazanie moich danych Poczcie Polskiej
 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.