Czy polskim nauczycielom należą się podwyżki?

Dzisiaj przypada 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r.
Autorami Konstytucji 3 Maja byli : król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki , Hugo Kołłątaj , któremu przypisuje się ostateczną jej redakcję.
Konstytucja 3 Maja została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię parlamentarną, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy; zniesiono liberum veto i wolne elekcje.
 
Jak każde wielkie wydarzenie, Konstytucję 3 Maja w minionych latach bardzo hucznie obchodzono, ale niestety tylko do czasu, aż władzy w Polsce nie przejęli komuniści..
Stulecie uchwalenia Konstytucji uświęcone zostało licznymi obchodami w Galicji. Niestety w  Warszawie pod zaborem rosyjskim i w zaborze pruskim nie mogło być należycie uczczone.  
125 rocznica Konstytucji wypadła w czasie pierwszej wojny światowej, w 1916 r. Dzień 3 Maja 1916 r. święcony był uroczyście, ukazały się liczne publikacje, przybliżające opinii publicznej tradycję Ustawy Rządowej.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę stało się dla rocznicy uchwalenia Konstytucji wydarzeniem szczególnej wagi – 29 kwietnia 1919 r. sejm uchwalił uznanie dnia 3 Maja za święto.
 
Niestety, po zakończeniu II wojny światowej okazało się niemożliwe utrzymanie 3 Maja jako święta państwowego. Wszelkie zgromadzenia w tym dniu uznawane były przez władze komunistyczne za nielegalne. Przecież polskość była im obca. Sprzedali się całkowicie sowietom, obchodzili święta radzieckie a nie polskie. Każdego roku milicja obywatelska ( nazwa zakrawała na kpinę ) rozpędzała gromadzących się tego dnia. Przeprowadzano masowe rewizje w domach uczestników manifestacji, aresztowania i inne szykany. „Władza ludowa” wypierała się polskich tradycji demokratycznych i polskich korzeni. W to miejsce wprowadzali „dialog” za pośrednictwem pałek, pięści, zimnej wody, poniżania i gwałtu.
 
Dzisiaj 3 Maja zajmuje drugie miejsce zaraz po 11 Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych.

Komentarze

 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.