Czy polskim nauczycielom należą się podwyżki?

Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki

Dzień Matki, jak sama nazwa wskazuje, jest świętem wszystkich mam i został ustanowiony w kilkudziesięciu krajach świata. W tym dniu mamy są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. To święto ma na celu okazanie mamom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie.
 
Oficjalnie Dzień Matki w Europie zaczęto obchodzić dopiero w XX wieku -€“ w Polsce od 1914 roku, a w wielu krajach dopiero po II wojnie światowej. Korzenie tego święta sięgają jednak czasów antycznych.
 
Już w starożytnej Grecji, a nawet w bardziej pierwotnych kulturach, można odnaleźć ślady oddawania czci boginiom-matkom. Mitologia grecko-rzymska obfituje w przekazy podkreślające szczególną rolę macierzyństwa. Można tu wskazać Gaję (matkę-ziemię), Reę, Demeter (patronkę młodych matek) czy Latonę (matkę Apolla i Artemidy).
 
Jeśli idzie o kulturę nowożytną, istotnym etapem na drodze do ustanowienia Dnia Matki była tak zwana „matczyna niedziela” w Wielkiej Brytanii, obchodzona od XVI wieku. Zwyczaj ten polegał na odwiedzaniu w tym okresie matek i obdarowywaniu ich prezentami.
 
Obchody Dnia Matki w Polsce polegają na obdarowywaniu matek kwiatami, laurkami oraz innymi, większymi lub mniejszymi, upominkami. Na tę okoliczność w przedszkolach i szkołach odbywają się uroczyste akademie poświęcone mamom, podczas których najmłodsi często we wzruszający sposób zapewniają je o swojej miłości i przepraszają za złe zachowanie, obiecując - rzecz jasna -€“ poprawę.

Komentarze

 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.