Czy w Plewiskach powinien powstać targ owocowo-warzywny?

Czy wiecie, że pierwsza pisemna wzmianka o Plewiskach pojawiła się w 1237 roku?

Pierwszą wzmiankę o istnieniu Plewisk (w tamtych czasach Plewyscze) można znaleźć w dokumencie księcia wielkopolskiego Władysława Odonica z 1237 r. Natomiast akt lokacyjny Plewiska uzyskały 98 lat później,  18 października 1335 r. Nadał go biskup poznański Jan Łodzia zwany również Janem z Kępy. Wieś została przekazana do zasiedlenia na prawie niemieckim Pawłowi i Michałowi, pierwszym sołtysom Plewisk. Zostały wyznaczone ścisłe granice gruntów, przeprowadzono regularny podziału pól, stworzono wieś o zwartej zabudowie. Była to typowa osada służebna. Jej mieszkańcy świadczyli narzucone im posługi i służby na rzecz właściciela dóbr ziemskich. Uprawiali zboże, hodowali bydło i trzodę chlewną. W ówczesnych Plewiskach działała karczma, była też kuźnia, jatka (kram rzeźniczy), kram chlebowy i szewski. Był też młyn. Na mieszkańców nakładano liczne daniny w naturze i opłaty na rzecz kościoła tj. Kapituły Poznańskiej, którą chłopi musieli utrzymywać.
Zdecydowana większość znanych polskich miast nie ma tak długiej historii.

Komentarze

 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.