Czy w Plewiskach powinien powstać targ owocowo-warzywny?

Czy wiecie, że minister sprawiedliwości w rządzie Królestwa Polskiego urodził się 234 lata temu w Plewiskach!?

Jan Olrych Szaniecki urodził się 16 grudnia 1783 r. w Plewiskach. Był jednym z najwybitniejszych polskich adwokatów. Sławę i nobilitację zyskał obroną w największym w historii Polski procesie o latyfundia ziemiańskie. Szaniecki to także działacz polityczny, poseł na Sejm Królestwa Polskiego, minister sprawiedliwości w Rządzie Narodowym Królestwa Polskiego, twórca "Towarzystwa polepszenia bytu włościan", autor "Pamiętników". W 1825 r. został wybrany na przewodniczącego sejmowej komisji ds. cywilnych i kryminalnych. Głównym przedmiotem jego działania w parlamencie była kwestia włościańska. Jan Olrych Szaniecki zdecydowanie opowiadał się za uwłaszczeniem chłopów. Sam już przed 1825 r. zniósł w swych majątkach pańszczyznę, zastępując ją czynszami i jako pierwszy nadał swym chłopom nazwiska.

Brał czynny udział w powstaniu listopadowym. W lutym 1831 r., gdy część posłów i senatorów opuszczała Warszawę, on pozostał w stolicy. Był aktywnym przeciwnikiem jakiegokolwiek porozumienia z carem Mikołajem I, sprzeciwiał się rozmowom kapitulacyjnym, wniósł też projekt ustawy o powołaniu pospolitego ruszenia. 8 września 1831 r., w dzień po kapitulacji gen. Jana Krukowieckiego, objął w ostatnim rządzie powstańczym tekę ministra sprawiedliwości. Granice Królestwa opuścił razem z ostatnimi oddziałami wojskowymi. Za udział w powstaniu listopadowym władze carskie skazały go zaocznie na śmierć. Wyemigrował do Francji. Osiadł w Paryżu, gdzie zmarł 19 lutego 1840 r. Został tam pochowany na Cmentarzu Montmartre. Na tym samym cmentarzu był również pochowany Juliusz Słowacki.

Możemy być dumni, że ten wybitny polityk, adwokat i wielki patriota urodził się właśnie w Plewiskach.
 

Komentarze

Sosna

2018-01-13

Zadziwiające, że do dzisiaj Gmina nie wpadła na myśl nazwania jego imieniem ulicy...szczególnie, że ich stale przybywa.
Anton

2017-12-17

Ciekawe gdzie mieszkał. I czy te nazwiska to dziś pojawiają się w Plewiskach...
elza

2017-12-17

Tyle nowych ulic powstaje w Plewiska więc mogła by być i Szanieckiego
z Plewisk

2017-12-16

Prędzej doczekamy się ul. Jana Brody
 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.