Czy polskim nauczycielom należą się podwyżki?

21 czerwca rozpoczyna się lato astronomiczne

21 czerwca, w dniu przesilenia letniego, rozpoczyna się astronomiczne lato. To również najdłuższy dzień w roku. Początku lata astronomicznego nie należy mylić z latem kalendarzowym, które zaczyna się zawsze 22 czerwca i nie zależy od położenia Słońca względem Ziemi.  Z przesileniem letnim i rozpoczęciem lata wiąże się wielowiekowa tradycja, wywodzącej się z wierzeń słowiańskich, Nocy Kupały. W czasie Nocy Kupały podkreślane jest znaczenie dwóch żywiołów - wody i ognia. To z nimi wiąże się większość charakterystycznych dla tego święta obrzędów. Do głównych zwyczajów należą: rozpalanie ognisk i wrzucanie do nich ziół, tańce wokół ogniska, wicie wianków i puszczanie ich wraz z zapalonymi świecami w nurt rzeczny. Zgodnie z tradycją kąpiele w rzekach i jeziorach były bezpieczne dopiero po Nocy Kupały, wcześniej bowiem w wodzie miały czekać słowiańskie demony, czające się na chcących zażyć kąpieli.

Komentarze

 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.