Czy w Plewiskach powinien powstać targ owocowo-warzywny?

2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny

2 listopada obchodzimy Zaduszki. Czym są Zaduszki? Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w chrześcijaństwie w roku 998 św. Odilon opat z Cluny, jako przeciwwagę dla pogańskich obrządków czczących zmarłych. Chrześcijaństwo z jednej strony walczyło z pogańskimi obrzędami, sukcesywnie zakazując ich praktykowania, z drugiej strony próbowało adaptować niektóre z nich, dążąc do ich chrystianizacji. W polskich realiach Zaduszki miały zastąpić pogańskie święto Dziadów. Istotą przedchrześcijańskiego obrzędu zadusznego było "obcowanie żywych z umarłymi". Dzisiejsza tradycja stawiania zniczy na grobach wywodzi się z dawnego pogańskiego zwyczaju rozpalania ognisk na mogiłach, wierzono bowiem, że ogrzeją one błąkające się po ziemi dusze. Miały one też oświetlać drogę wędrującym duszom. W Kościele katolickim Dzień Zaduszny jest dniem modlitw za dusze zmarłych.

Komentarze

 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.