Czy w Plewiskach powinien powstać targ owocowo-warzywny?

1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych to dzień, w którym wspomina się zmarłych. Popularne święto zmarłych ma wymiar powszechny, celebruje się je w każdym kościele katolickim na świecie. Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja. Na 1 listopada wyznaczył je papież Grzegorz IV w 837 roku.

Jak w Polsce obchodzimy Wszystkich Świętych? Jakie tradycje i zwyczaje na święto zmarłych przetrwały przez lata? Święto to obchodzi się również w wielu kościołach protestanckich, u anglikanów i w niektórych odłamach luteranizmu. W Polsce Dzień Wszystkich Świętych jest ustawowo wolny od pracy. We Wszystkich Świętych wspomina się zmarłych, którzy dostąpili łaski zbawienia. Święto ustanowiono przede wszystkim ku czci świętych anonimowych. Wszystkich Świętych rozpoczyna okres poświęcony wspomnieniom zmarłych, dlatego tego dnia, a także w kolejnych dniach listopada, wierni odwiedzają groby bliskich.

1 listopada zaczął konkurować z pogańskim świętem Halloween obchodzonym 31 października. 1 listopada ludzie przychodzą na cmentarze, aby zapalić znicze, pomodlić się za swoich bliskich zmarłych. Wszystkich Świętych ma źródło w kulcie męczenników Jest to czas zadumy i refleksji nad przemijaniem. Jest to również święto obchodzone przez część innych wyznań, m.in. protestantów. Zwyczaj ten jest także praktykowany przez osoby bezwyznaniowe i niewierzące, mający być wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.


W Polsce Dzień Wszystkich Świętych jest dniem wolnym od pracy. Był on także w czasach PRL, ale system komunistyczny starał się nadać mu charakter świecki i nazywano go Dniem Zmarłych bądź Świętem Zmarłych. Obchodom Dnia Wszystkich Świętych towarzyszyło wiele obrzędów i zwyczajów, związanych z tym świętem. Z obrzędów ludowych przetrwał jeszcze gdzieniegdzie zwyczaj karmienia dusz zmarłych, przybyłych w tym dniu z zaświatów na ziemię. W tym celu zostawiano na stole chleb z masłem lub cały obiad. Specjalnie wypiekanym chlebem dzielono się także z żebrakami modlącymi się za dusze zmarłych. Chleb w zależności od regionu posiadał swoją nazwę np. "Powałka", "Petryczka", "Zaduszka" lub "Chleb Umarłych". Dzisiaj wszystkie te praktyki i ofiary zastąpione zostały nabożeństwami w kościołach, modlitwami, odwiedzaniem cmentarzy, kwiatami składanymi na mogiłach i płonącymi świecami. Wszystkich Świętych sąsiaduje w kalendarzu liturgicznym z Dniem Zadusznym (2 listopada), stanowiącym wspomnienie wszystkich zmarłych. Ponadto rozpoczyna ono oktawę Wszystkich Świętych (1-8 listopada), kiedy wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami oraz odwiedzając cmentarze.

Komentarze

 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.